हमारे निदेशक

श्री दिनेश एस जाजू

निदेशक (मुंबई इंडिया)

Mr. Akshat Jaju CDA INDIA

श्री अक्षत जाजू

निदेशक: व्यवसाय विकास (भारत)

Sanjeev Dewan Dubai

श्री संजीव दीवान

निदेशक (मध्य पूर्व)